Skip to content

UWAGA – PFR

Bardzo proszę, aby osoby, które otrzymały subwencję z PFR zapoznały się z komunikatami wysyłanymi przez banki, jakich formalności muszą dopełnić w związku z otrzymanymi subwencjami!

Termin składania oświadczeń mija 31 grudnia 2020 r.