Skip to content

Oferta

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Obsługa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Prowadzenie ksiąg handlowych

Usługi księgowe

Księgowość to nie tylko spełnienie obowiązku prowadzenia rachunkowości firmy. Jest ona także zasadniczym elementem zarządzania. Dlatego wraz z usługą rzetelnego zapisu procesów księgowych Twojej firmy, dajesz sobie możliwość podjęcia najefektywniejszych decyzji biznesowych.

Świadczymy kompleksowe usługi księgowe w następującym zakresie:

 • księgi przychodów i rozchodów,
 • księgi handlowe (pełna księgowość),
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • deklaracje podatkowe – rozliczenia roczne osób
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • przesyłanie plików JPK,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia.

Świadczymy także usługi w następujących zakresach:

 • doradztwo podatkowe,
 • doradztwo księgowe,
 • zakładowy plan kont,
 • instrukcje obiegu dokumentów,
 • sprawozdawczość statystyczna,
 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej,
 • pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych,
 • optymalizacja formy opodatkowania,
 • reprezentacja przed organami państwowymi – US, ZUS,
 • sprawozdania do OHP, PUP, PFRON.

Ogólne prawo podatkowe ulega ciągłym zmianom. Nasi pracownicy poddają te zmiany dogłębnej analizie, w celu poznania ich wpływu na Twoje przedsiębiorstwo.

 

Usługi kadrowo-płacowe

Wymagania dotyczące zarządzania firmą stają się coraz bardziej rozległe. Dlatego przywiązujemy najwyższą wagę do rzetelnej obsługi kadrowo-płacowej naszych klientów. Oferujemy pomoc przy wypełnianiu m.in. rozliczeń, ewidencji, raportów, deklaracji, umów i dostarczaniu ich do urzędów.

Prowadzimy pełne usługi kadrowe i płacowe:

 • przygotowanie umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac,
 • rozliczenia z ZUS – sporządzanie i elektroniczny przekaz deklaracji do ZUS,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników, ewidencji wynagrodzeń,
 • sporządzanie świadectwa pracy.

Dewizą Biura jest kompleksowa obsługa księgowa
i płacowa realizowana w sposób pozwalający naszym klientom na 100%-owe zaangażowanie
w prowadzenie swojej podstawowej działalności.