Skip to content

Przesyłanie ksiąg i ewidencji. Droga elektroniczna będzie obowiązkowa

Prowadzenie ksiąg i ewidencji przy użyciu programów komputerowych stanie się obowiązkowe. Docelowo wymagane będzie też przesyłanie do organów podatkowych ksiąg i ewidencji w ustrukturyzowanej formie. Zmiany, które są elementem tzw. Polskiego Ładu, wejdą w życie najprawdopodobniej z początkiem 2023 r.

W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie zaproponowano wprowadzenie dla podatników CIT obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (ewidencji podatkowych) przy użyciu programów komputerowych oraz obowiązku przesyłania ich w formie ustrukturyzowanej w terminie do upływu terminu dla złożenia zeznania za dany rok podatkowy.

„Analogiczne obowiązki jak w podatku CIT projekt wprowadza w ustawie PIT. Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, będą obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (księgi podatkowe), przy użyciu programów komputerowych” – wskazuje resort finansów.

Obowiązkowe będzie także przesyłanie ksiąg i ewidencji w ustrukturyzowanej formie na zasadach przewidzianych w Ordynacji podatkowej. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, obowiązek będzie w trakcie i po zakończeniu danego roku.

„Miesięcznie będą przesyłane księgi podatkowe, w terminie do 20. dnia następnego miesiąca, w przypadku, gdy na podstawie ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane miesięczne zaliczki. Kwartalnie będą przesyłane księgi w terminie do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po upływie kwartału, w przypadku, gdy na podstawie ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane kwartalne zaliczki. Po zakończeniu roku księgi będą przesyłane w terminie do upływu terminu dla złożenia zeznania za rok podatkowy” – wskazują autorzy projektu.

Obowiązek prowadzenia elektronicznie ksiąg i ich przesyłania ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 26 lipca 2021 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r., a obowiązek dotyczący elektronicznego prowadzenia ksiąg i ich przesyłania ma zostać wprowadzony 1 stycznia 2023 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.