Skip to content

Tarcza turystyczna z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą tzw. tarczę turystyczną, która ma stanowić wsparcie dla organizatorów wycieczek i turystów. Pakiet zmian zakłada m.in. utworzenie Turystycznego Funduszu Zwrotów oraz nowe mechanizmy dotyczące postojowego i zwolnienia ze składek.

Powstanie Turystyczny Fundusz Zwrotów przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, który będzie zwracał turystom pieniądze za odwołaną wycieczkę bezpośrednio na ich konto, przy kilkuprocentowym udziale firm turystycznych – mówi wicepremier i szefowa resortu rozwoju, Jadwiga Emilewicz.

W ramach Turystycznego Funduszu Zwrotów organizatorzy wycieczek będą mogli otrzymać pieniądze na zwrot środków za odwołaną wycieczkę, przy czym w takiej sprawie wniosek będzie musiał złożyć również podróżny. W sumie na zwroty przewidziano 300 mln zł.

Przewidziano też utworzenie Turystycznego Funduszu Pomocowego, w ramach którego zapewnione zostaną pożyczki dla organizatorów turystyki w przypadku odwołania w przyszłości konkretnych imprez turystycznych. Fundusz ma być finansowany ze składki w wysokości nie wyższej niż 30 zł od każdego podróżnego na poczet zawartej umowy o imprezę turystyczną.

Zgodnie z nowymi przepisami, na postojowe i zwolnienie ze składek będą mogli liczyć przewoźnicy autokarowi, osoby prowadzące działalność kulturalną i artystyczną, gestorzy bazy hotelowej, agenci turystyczni, piloci i przewodnicy turystyczni. Chodzi o osoby, które wcześniej nie mogły skorzystać ze wsparcia z powodu sezonowego charakteru swojej pracy i zawieszenia działalności. Takie wsparcie ma objąć przede wszystkim tych, którzy wykażą spadek obrotów o minimum 75 proc.

Zmiany wprowadza ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została 22 września br. podpisana przez prezydenta.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.