Skip to content

Rozszerzenie tarczy 6.0 o więcej branż. Dużo zmian w projekcie

W dniu 4 grudnia Sejmowa komisja zgodziła się z częścią poprawek Senatu, które rozszerzą pomoc rządu w związku z pandemią na więcej branż. Chodzi m.in. o przedsiębiorców działających w branży kateringu, transporcie, handlu i kulturze.

Według zaakceptowanych przez komisję poprawek:

  • pomoc covidowa miałaby być rozszerzona m.in. o branżę kateringową, sprzedawców detalicznych obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedawców wyrobów medycznych w tym ortopedycznych;
  • pomocą objęta byłaby przypisana do odpowiedniego kodu PKD działalność obejmująca pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany. Chodzi o np. o przewóz autokarowy;
  • pomoc covidową byłaby rozszerzona na działalność związaną z postprodukcją filmów, ich dystrybucją, czy działalność związaną z nagraniami muzycznymi;
  • wsparcie z tarczy 6.0 dostaliby też piloci wycieczek i przewodników turystycznych;
  • prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego przyznane zostałoby osobom nieposiadającym innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, uzyskującym przychód z działalności twórczej, artystycznej, technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych, usług w zakresie architektury i usług świadczonych na rzecz muzeów na podstawie umowy cywilnoprawnej;
  • stworzona byłaby podstawa prawnej do określenia, w drodze rozporządzenia, wielokrotności świadczenia postojowego, jakie może zostać przyznane osobom, które już otrzymały takie świadczenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
  • W sprawie rozszerzenia pomocy dla branż, komisja nie zgodziła się natomiast na to m.in. w przypadku kwiaciarni, sprzedających sprzęt telekomunikacyjny, części branży turystycznej np. agentów, pośredników.

W momencie kiedy ustawa zostanie zatwierdzona, przekażemy Państwu wszystkie wytyczne.