Skip to content

Projekt nowych zwolnień z ZUS

Zwolnienie ze składek ZUS

Zwolnienie ze składek ZUS będzie szersze i ma przysługiwać osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia także w sytuacji, gdy przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanej przeciętnej płacy, a dochód nie przekraczał 7 tys. zł – wynika z rządowego projektu tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, który trafił do Sejmu. Równocześnie przewidziano też pełną elektronizację procesu przekazywania przez ZUS klientom informacji o stanie konta.

W nowym projekcie zaproponowano umożliwienie korzystania ze zwolnienia z opłacania składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, kiedy ich przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale jednocześnie ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7 tys. zł.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Projekt trafił do Sejmu 28 kwietnia 2020 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.