Skip to content

PPK – obowiązek od 01.01.2021 r.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. należy stosować ustawę o PPK. Ustawę stosują pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, zlecenia (pracownicy, Zleceniobiorcy, którzy są zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych).
Najpóźniej do dnia 23.04.2021 r. należy podpisać umowę o PPK, natomiast do 10.05.2021 r. należy podpisać umowę o prowadzenie PPK.
PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe), czyli tzw. oszczędzanie na starość.Są to comiesięczne wpłaty potrącane pracownikom z wynagrodzenia (2%) oraz pokrywane ze środków pracodawcy (1,5%). Wpłata pracodawcy stanowi przychód pracownika, która jest podstawą do naliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy.

Osoby (Pracownicy, Zleceniobiorcy) w wieku 18-55 lat – podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz wszystkich osób zatrudnionych, które ukończyły 18 i nie ukończyły 55 roku życia.
Osoby (Pracownicy, Zleceniobiorcy) w wieku 55-70 lat – mogą przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek (wybór dobrowolny).
Osoby(Pracownicy, Zleceniobiorcy), które mają ukończone 70 lat nie mają możliwości skorzystania z PPK.

Pracodawca ma obowiązek:Wybrać instytucję finansową, z którą podpisze umowy o PPKZawrzeć umowę o zarządzanie PPKZawrzeć umowę o prowadzenie PPKObliczać, pobierać i przekazywać wpłat do wybranej instytucji finansowejObowiązki informacyjne w stosunku do pracownika

Jeżeli pracownik nie chce przystąpić do programu, musi złożyć deklarację o rezygnacji. Jeżeli chce, to musi złożyć deklarację o przystąpieniu do PPK.

 W załączeniu przesyłam link do strony moje PPK, gdzie znajdą Państwo wszelkiego rodzaju informacje oraz wnioski i deklaracje, które należy stosować.
Ponadto przesyłam namiary do osoby, która w imieniu Biura zajmuje się zawieraniem umów o PPK. Jeżeli zdecydują się Państwo na jej obsługę, to Pani Sylwia przekaże wszelkiego rodzaju informację na temat tych umów i kosztów z tym związanych.  Oczywiście to jest tylko propozycja. To Państwa wybór z kim i z jaką instytucją podpiszecie umowę. Pani Sylwia udzieli też szczegółowych informacji na temat umów o PPK.

Zaznaczam, że Biuro Rachunkowe nie zajmuje się zawieraniem umów i tym samym nie będzie zajmować się pilnowaniem terminów zgłaszania, wyrejestrowania pracowników, opłacania składek itp.dokonywania wpłat oraz przekazywania wszelkich informacji o konieczności informowania pracownika o wszelkiego rodzaju zdarzeniach, zmianach itp.dotyczących PPK. Po złożeniu deklaracji o przystąpieniu do PPK, Biuro będzie nalicza składkę od wynagrodzenia pracownika oraz przesłało informację o wysokości wpłaty.

Wszelkiego rodzaju deklaracje o przystąpieniu lub rezygnacji, a także pozostałe dokumenty proszę niezwłocznie dostarczać do Biura aby składka na PPK była naliczana poprawnie. Jest to bardzo ważne, ponieważ korekt do wpłat na PPK NIE MOŻNA SPORZĄDZIĆ.Link do strony, gdzie znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące PPK:   https://www.mojeppk.pl/

Dane kontaktowe:

Centrum Ubezpieczeń na Życie – Sylwia Zrąbkowska                                                                        

tel. 604 112 715

centrum@sylwiazrabkowska.pl

www.sylwiazrabkowska.pl