Skip to content

POMOC W RAMACH TARCZY 6.0

Dotacja 5000 zł w ramach Tarczy 6.0 tylko dla przedsiębiorców o określonych kodach PKD

Już niebawem przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o przyznanie bezzwrotnej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w kwocie 5000 zł. Nie wszyscy jednak skorzystają z tej pomocy. Aby ją otrzymać należy bowiem prowadzić działalność na podstawie konkretnego kodu PKD.

W Sejmie trwają prace nad szóstą już wersją Tarczy antykryzysowej. Tarcza 6.0 zwana branżową, skierowana jest do firm z branży gastronomicznej, fitness oraz branży rozrywkowej. Zakłada ona m.in. możliwość ubiegania się o bezzwrotną dotację w kwocie 5000 zł. Kto skorzysta z tej pomocy i jakie warunki należy spełnić?

Dotacja 5000 zł – ważny kod PKD działalności gospodarczej

Jednym z kluczowych warunków skorzystania z bezzwrotnej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, jest prowadzenie przeważającej części działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 roku, na podstawie konkretnego kodu PKD wskazanego w ustawie. Mowa o kodach PKD:

Dotacja 5000 zł
Kod PKDOpis
47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży
47.81.Zsprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
47.82.Zsprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach
47.89.Zsprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
56.10.Arestauracje
56.10.Bruchome placówki gastronomiczne
56.29.Zpozostała działalność gastronomiczna
56.30.Zprzygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Zprodukcja filmów, nagrań wideo itp.
74.20.ZDziałalność fotograficzna
77.21.ZWypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
82.30.ZOrganizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.Zpozaszkolna edukacja sportowa
86.90.Adziałalność fizjoterapeutyczna
86.90.Ddziałalność paramedyczna
90.01 Zwystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Zwspomaganie przedstawień
93.11.Zdziałalność obiektów sportowych
93.13.Zdziałalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej
93.19.Zpozostała działalność sportowa
93.21.Zdziałalność wesołych miasteczek
93.29.Adziałalność pokojów zagadek
93.29.Bpozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana
93.29.Zpozostała działalność rozrywkowa
96.04.Zdziałalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej