Skip to content

Podatki 2021: Będą zmiany dotyczące split payment

Z początkiem 2021 r. do ustawy o VAT wprowadzonych zostanie kilka zmian dotyczących mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). W projekcie nowelizacji, który przedstawiło Ministerstwo Finansów, przewidziano głównie zmiany mające zlikwidować pojawiające się obecnie wątpliwości interpretacyjne.

W ustawie o VAT doprecyzowane zostaną przepisy odnoszące się do kwoty, od której mechanizm podzielonej płatności staje się obowiązkowy. Aktualnie obowiązuje zapis wskazujący, że „kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców”.

Resort finansów zamierza też wprowadzić m.in. zmianę polegającą na niestosowaniu mechanizmu split payment również względem potrąceń pozakodeksowych.

Nowością będzie także przepis umożliwiający złożenie wniosku o uwolnienie środków nie tylko przez podatnika, ale także przez inne podmioty niebędące podatnikami podatku VAT, które mają na rachunku VAT środki finansowe.

Rozwinięty zostanie ponadto system korzyści dla podatników w związku ze stosowaniem mechanizmu. W sytuacji zapłaty danej faktury przy zastosowaniu split payment (do wysokości kwoty zapłaconej w tym mechanizmie) nie będzie stosowana sankcja określona w art. 112b ust. 2a.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 14 sierpnia 2020 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.