Skip to content

NOWY JPK-VAT

Pandemia sprawiła, że ustawodawca przesunął termin wdrożenia nowych struktur JPK_VAT dla wszystkich przedsiębiorców, którzy posiadają status czynnego podatnika VAT, na 1 października 2020 r. Od teraz firmy mają dodatkowe obowiązki. Jednocześnie więcej pracy będą mieć księgowi, biura rachunkowe oraz doradcy podatkowi. 

Pierwsze JPK_V7 (dla rozliczających się z fiskusem miesięcznie) i JPK_V7K (dla podatników kwartalnych) trzeba będzie przesłać do 25 listopada (za październik 2020 r.). Dlatego przedsiębiorcy już teraz muszą zbierać dane o dostawach szczególnych grup towarów i usług oraz procedurach specjalnych.

Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Na jego podstawie zostały opracowane wzory JPK_VAT, w formie JPK_V7M – dla podatników rozliczających się z podatku od towarów i usług miesięcznie oraz JPK_V7K – dla podatników rozliczających się z podatku od towarów i usług kwartalnie.

Nowy JPK_VAT nowe zasady ewidencji – więcej obowiązków dla przedsiębiorców

Kluczową zmianą, jaka została wprowadzona do nowego pliku JPK_VAT, są oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług, które prezentowane są za pomocą symboli GTU_01 – GTU_13.

Sprzedaż towarów trzeba określać na podstawie następujących kodów:

  • GTU_01 – napoje alkoholowe,
  • GTU_02 – towary wymienione w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, w tym: benzyny lotnicze, benzyny silnikowe, gaz płynny, oleje napędowe,
  • GTU_03 –to oznaczenie m.in. oleju opałowego i olejów smarowych,
  • GTU_04 – wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich,
  • GTU_05 – odpady
  • GTU_06 – urządzeń elektroniczne oraz części i materiały do nich,
  • GTU_07 – pojazdy oraz części samochodowe
  • GTU_08 – metale szlachetne oraz nieszlachetne,
  • GTU_09 – leki oraz wyroby medyczne,
  • GTU_10 – budynki, budowle i grunty.

Kody GTU od 11 do 13 ustawodawca przewidział dla usług. W praktyce przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi wymienione w kategoriach GTU od 11 do 13, będą zobowiązani do wykazywania powyższych usług w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT we właściwym dla siebie polu GTU, poprzez wpisanie wartości „1”. Kody GTU nie dotyczą wszystkich towarów i usług, stąd niejeden przedsiębiorca zadaje sobie pytanie, czy jego dotyczą nowe obowiązki.

Trzeba pamiętać, że to podatnik będzie ponosił odpowiedzialność za nieprawidłowe oznaczenia. Choć ustawodawca nie wymaga, by symbol GTU był umieszczany na fakturze sprzedaży, prawidłowe oznaczenie transakcji jest oczekiwane przez większość księgowych. Księgowa nie będzie wstanie określić każdej pozycji na fakturze, nie będzie znała powiązań pomiędzy podmiotami. Liczba klientów, jakie posiadają biura rachunkowe, nie pozwala na szczegółowe analizowanie każdej pozycji na fakturze. Wskazanie symbolu GTU czy wystąpienia określonej procedury przez księgową dopiero w momencie generowania pliku JPK_VAT, tj. bez wcześniejszego umieszczenia przez przedsiębiorcę odpowiedniego symbolu na fakturze przekazanej księgowej znacznie utrudni, a być może uniemożliwi, prawidłowe sporządzenie deklaracji.

Ministerstwo Finansów uważa, że nowa struktura JPK_VAT została wprowadzona w celu uproszczenia obowiązków sprawozdawczych w zakresie podatku VAT, ale zmiany te nakładają na podatników więcej obowiązków związanych z ewidencją podatku VAT. Księgowi również wskazują, że będą mieć dużo więcej pracy. Przedsiębiorcy muszą zadbać o jakość dokumentów przekazywanych do biura, i prawidłowo wskazać grupy towarowe i oznaczenia procedury. To na nich spoczywa obowiązek rzetelnego prowadzenia ewidencji VAT. 

Sankcje za nieprawidłowości

Od 1 października 2020 r. wysłanie nowego JPK z błędem może kosztować podatnika 500 zł za każdą nieprawidłowość. Sankcje nie będą jednak nakładane z automatu. Fiskus najpierw wezwie do skorygowania błędu. Warto zatem zadbać, by podać księgowym pełne informacje, które przyczynią się do sporządzenia prawidłowego pliku JPK_VAT tak, by nie trzeba było go korygować. Warto zadbać o właściwe przyporządkowanie towaru lub usługi do właściwej kategorii.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem. Jednocześnie informujemy, iż Podatnicy otrzymają do podpisu oświadczenia o prawidłowym stosowaniu oznaczeń GTU na fakturach.