Skip to content

Czynności sprawdzające w zakresu podatków dochodowych za okres obejmujący stan epidemii COVID-19

Organy podatkowe rozpoczęły przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie weryfikacji obowiązków podatnika lub płatnika za okres obejmujący pierwsze półrocze   2020 r., czyli okres wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19.

Czynności te są przeprowadzane na podstawie prowadzonych przez przedsiębiorców ksiąg oraz osiągniętych miesięcznych wyników finansowych. W ramach prowadzonych przez organy czynności sprawdzających podatnicy są proszeni o udzielenie odpowiedzi przykładowo na pytania takie jak:

  • – w jakich miesiącach od stycznia do czerwca 2020 r. wystąpił obowiązek wpłaty zaliczki na podatek dochodowy z działalności?
  • – w jakiej wysokości dokonano wpłaty zaliczki?
  • – czy taka wpłata została dokonana i w jakim terminie?
  • – w jakich miesiącach od stycznia do czerwca 2020 r. wystąpił obowiązek wpłaty zaliczki na podatek od wynagrodzeń pracowników (PIT-4)?
  • – w jakiej wysokości dokonano wpłaty zaliczki?
  • – czy powyżej określona wpłata została dokonana i w jakim terminie?

Czynności sprawdzające mogą być przeprowadzane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Treść wezwań sugeruje potrzebę uzyskania przez organy na rzecz MF danych analitycznych celem oszacowania deficytu budżetowego państwa i nowelizacji budżetu. Ne można także wykluczyć przekształcenia czynność sprawdzających w kontrole podatkowe czy postępowanie podatkowe.

W przypadku zainteresowania skorzystaniem z doradztwa lub pomocy prawnej w toku prowadzonych czynności sprawdzających, kontroli podatkowej pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Osoby do kontaktu:

Joanna Skrzypnik – tel. 604 175 914, 54 416 00 62