Skip to content

Zapłać później PIT za swoich pracowników

Zapłać później PIT za swoich pracowników

Do 1 czerwca br. możesz zapłacić zaliczki pobrane od wynagrodzeń pracowników w marcu i kwietniu br.

Informacje:

Dzięki rozwiązaniu zapewnisz płynność finansową swojej firmy, w której zatrudniasz pracowników.

  • Kiedy możesz skorzystać O prolongatę nie trzeba wnioskować. Przysługuje ona z mocy prawa, o ile firma odczuła negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Prolongata dotyczy zaliczek i podatku zryczałtowanego pobranych od dochodów/przychodów pracowników i osób wykonujących umowy zlecenia i o dzieło oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych pobranych w marcu i kwietniu 2020 r.
  • Kto może skorzystać
    • Płatnicy wymienieni w art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy PIT.
    • Pracodawcy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT (przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia i o dzieło zawartych z firmą) oraz z praw autorskich i praw pokrewnych.
  • Ile zapłacisz Usługa jest bezpłatna. 
  • Informacje dodatkowe Dane kontaktowe: właściwy urząd skarbowy.

Ostatnia aktualizacja: 03.04.2020 13:31