Skip to content

Obowiązki Pracodawców – ważne!!!

W związku z epidemią COVID-19, w zakładach pracy, poza występującymi dotychczas zagrożeniami, pojawiło się nowe zagrożenie powodowane przez koronawirusa SARS-CoV-2.
Pracodawca ma obowiązek podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na ten czynnik biologiczny.

Wśród działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracujących podejmowanym przez pracodawcę działaniem podstawowym jest dokonanie przez niego oceny ryzyka zawodowego oraz stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko (art. 226 pkt 1 kp).

Zgodnie z powyższymi przepisami pracodawca, dokonując oceny ryzyka zawodowego, ma obowiązek uwzględnić wszystkie czynniki występujące w środowisku pracy oraz związane z jej wykonywaniem.

Biuro Rachunkowe informuje wszystkich Pracodawców o obowiązku sporządzenia takiej oceny ryzyka zgodnie z wytycznymi. Zainteresowanych prosimy o kontakt z osobami, które zajmują się szkoleniami lub obsługą BHP.

Joanna Skrzypnik