Skip to content

Działania mające na celu złagodzenie kryzysu spowodowanego pandemią w ramach RPO WK-P 2014-2020 – wsparcie dla przedsiębiorstw

NOWE DOTACJE I POŻYCZKI DLA FIRM

Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Dla kogo:                     Przedsiębiorstw posiadających status mikro lub małego, prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które odnotował spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży towarów i usług) o co najmniej 70% .

Cel:                             Celem naboru jest wsparcie w postaci finansowania bieżącej działalności (kosztów obrotowych) dla mikro i małych przedsiębiorstw (grantobiorców), których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19.

Wartość dotacji:          Wartość wsparcia udzielanego w formie grantu nie przekroczy kwoty 50.000 zł dla jednego przedsiębiorcy, w zależności od wielkości zatrudnienia.

Przedmiotowe wsparcie będzie realizowane przez operatora – Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. i będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego – finansowanie bieżącej działalności firmy, której sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19.

Wysokość wsparcia będzie zależna od ilości zatrudnionych pracowników, zgodnie z przyjętą stawką jednostkową, przy czym nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł dla jednego przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. wsparcia znajdują się na stronie www.mojregion.eu oraz na stronie www.kpfp.org.pl (wkrótce).

POŻYCZKI

Pożyczka płynnościowa

Dla kogo:                    MŚP

Cel:                           pożyczka na kapitał obrotowy

Wartość pożyczki:       do 1 mln zł

Max okres spłaty:       do 6 lat

Oprocentowanie:        od 2,09%

Pożyczka znajduje się obecnie w ofercie Kujawko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego (https://kpfp.org.pl/pozyczki-dla-twojej-firmy/pozyczka-plynnosciowa/)

Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw – Płynność

Dla kogo:                     Mikroprzedsiębiorstwa działające na rynku nie dłużej niż 5 lat dotknięte bezpośrednio skutkami wybuchu pandemii COVID-19, których siedziba i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Cel:                             pożyczka na kapitał obrotowy

Wartość pożyczki:       do 100 tys. PLN

Max okres spłaty:       do 6 lat

Oprocentowanie:        od 0%

Obecnie jest prowadzona procedura wyboru pośrednika finansowego przez Menadżera Funduszu Funduszy- Bank Gospodarstwa Krajowego , w najbliższych tygodniach produkt powinien być dostępny. Informacje do uzyskania na stronie: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/kujawsko-pomorskie/ oraz wybranego Pośrednika Finansowego (wkrótce)

Wsparcie realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

Dla kogo:

  • mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników,
  • przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników,
  • organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Cel: realizacja nowego instrumentu dotyczącego dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę powiatu.

Nabory wniosków na wsparcie prowadzą Powiatowe Urzędy Pracy.