Skip to content

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od września znów dostępny

Od początku września br. rodzicom i opiekunom dzieci znowu przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek oświaty – potwierdziło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W razie konieczności okres, w którym przysługuje ten zasiłek, ma być w przyszłości wydłużany.

Świadczenie będzie przysługiwać: – w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały; – w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Podobnie jak było to wcześniej, na zasiłek liczyć będą mogli rodzice dzieci w wieku do 8 lat oraz ubezpieczeni rodzice dzieci (do 16 lat – z orzeczeniem o niepełnosprawności; do 18 lat –  z orzeczeniem o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; do 24 lat – z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego). Zasiłek będzie przysługiwać również ubezpieczonym rodzicom albo opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.