Skip to content

DECYZJE ZUS!!!

Zakład ubezpieczeń Społecznych może zwolnić płatnika z obowiązku opłacania składek w ciągu 30 dni liczonych od dnia:

  • otrzymania kompletnej deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc wskazany we wniosku – jeżeli płatnik przesyła dokumenty rozliczeniowe co miesiąc,
  • w jakim powinny zostać opłacone składki za ostatni miesiąc wskazany we wniosku – jeśli płatnik składek jest zwolniony ze składania deklaracji (osoby nie zatrudniające pracowników, których deklaracje ZUS „klonują” się)

Umorzeniu będą podlegały składki należne za okres od marca do końca maja znane na dzień rozpatrzenia wniosku. ZUS ma obowiązek poinformowania płatnika składek o udzielonej uldze, jeśli ubezpieczony posiada profil na ZUS PUE, to informacja o zwolnieniu będzie dostępna na jego koncie. Jeśli takiego konta nie posiada, to decyzja zostanie przekazana pocztą tradycyjną.

Reasumując – decyzje będą znane – do 10 lipca (samozatrudnieni) oraz do 15 lipca (płatnicy składek zatrudniający pracowników).

Odmowa przyznania zwolnienia z opłacania składek ZUS wydawana jest w drodze decyzji, od której można się odwołać w ciągu 30 dni od dnia otrzymania postanowienia. Odwołanie składa się w placówce ZUS. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku konieczne będzie opłacenie składek za wszystkie miesiące wskazane we wniosku.