Skip to content

Tarcza antykryzysowa. ZUS planuje skontrolować przedsiębiorców, którzy otrzymali pomoc

ZUS planuje – po zakończeniu epidemii – rozpocząć kontrolę firm, które otrzymały pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. Eksperci tłumaczą, że największe obawy powinni mieć przedsiębiorcy, którzy podali we wnioskach nieprawdziwe informacje.

Rząd w ramach tarczy antykryzysowej przygotował kilka rozwiązań mających na celu pomoc osobom, które ucierpiały na skutek epidemii koronawirusa. Przedsiębiorcy najczęściej decydowali się skorzystać z trzymiesięcznego zawieszenia składek ZUS oraz świadczenia postojowego. ZUS wydał na ten cel kilkanaście miliardów złotych. Pod koniec czerwca Zakład informował o tym, że przyznał wnioski o zwolnienie z opłacania składek na kwotę ponad 11 mld zł, akceptując 1,4 mln wniosków. Koszty wypłaty świadczeń postojowych to z kolei wydatek rzędu 3,2 mld zł (stan na 18 czerwca). 

ZUS zapowiada kontrole przedsiębiorców, którzy otrzymali pomoc w ramach tarczy antykryzysowej

ZUS zamierza sprawdzić, czy pieniądze przekazane przedsiębiorcom w rzeczywistości się im należały, zwłaszcza że bazowały głównie one na oświadczeniach wnioskodawców – podaje „DGP”

W czasie epidemii, pomimo związanych z tym trudności, zakład realizuje swoje zadania odpowiedzialnie i z zachowaniem prawidłowego wydatkowania powierzonych mu środków publicznych. Warunki, które musi spełnić wnioskodawca, są do sprawdzenia. Przekazane we wnioskach dane będziemy weryfikować we współpracy z Krajową Administracją Skarbową – zapowiada Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS. 

Eksperci cytowani przez „DGP” zwracają uwagę, że sam proces sprawdzania będzie należał do trudnych ze względu na liczne zmiany wprowadzane wraz z kolejnymi tarczami antykryzysowymi. Ponadto tłumaczą oni również, że większość przedsiębiorców nie musi się obawiać kontroli firmy. 

Największe problemy będą mieli ci, którzy z premedytacją podali nieprawdziwe informacje dotyczące zwolnienia ze składek. Według nich ZUS może być bardziej dociekliwy w kwestii świadczenia postojowego. Chodzi w szczególności o kolejne (drugie i trzecie) świadczenie, gdzie ZUS bazuje na oświadczeniu, że sytuacja względem pierwszego wniosku nie uległa poprawie. Tutaj jest najwięcej wątpliwości interpretacyjnych.