Skip to content

Przesunięcie terminu obowiązkowej wymiany kas rejestrujących

Przesunięcie terminu obowiązkowej wymiany kas rejestrujących

Źródło: Redakcja Poradnika VAT | 20.05.2020 r.

Na stronie Ministerstwa Finansów www.gov.pl pojawił się komunikat z 19 maja 2020 r. dotyczący przesunięcia obowiązkowej wymiany kas rejestrujących.

Resort finansów poinformował, iż: „(…) Pracujemy nad przesunięciem terminów, które umożliwiają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. (…)

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Projekt przewiduje przedłużenie stosowania „starych” kas przez podatników:

  • świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania – z 30 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
  • dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych – z 30 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
  • świadczących usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu – z 31 grudnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.