Skip to content

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Sejm pracuje nad nową ustawą

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Sejm pracuje nad nową ustawą

Do Sejmu trafił projekt nowej ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Ustawa ma uregulować wszystkie kwestie dotyczące pomocy publicznej w takich sytuacjach i jest związana bezpośrednio z pandemią koronawirusa. W projekcie przewidziano m.in. wprowadzenie nowej formy pomocy na restrukturyzację w postaci ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

„Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem, które oznacza, że kondycja przedsiębiorstwa, zwłaszcza finansowa, może ulec pogorszeniu, co w konsekwencji często prowadzi do niewypłacalności przedsiębiorcy. Obecna polityka przedsiębiorczości koncentruje się nie tylko na pomocy przy podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, ale zwraca również uwagę na wspieranie wartościowych podmiotów gospodarczych, które stają w obliczu sytuacji kryzysowych” – tłumaczą projektodawcy.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie nowej formy pomocy na restrukturyzację – chodzi o wsparcie w postaci ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

Zgodnie z projektem, źródłem finansowania pomocy publicznej w formie wsparcia finansowego ma być budżet państwa. Rząd szczegółowo określił również warunki, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy, by móc ubiegać się o pomoc publiczną, oraz zasady, zgodnie z którymi udzielana będzie pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców.

„Efektem wprowadzenia projektowanej regulacji będzie możliwość wsparcia przez środki publiczne procesów restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach, podejmujących działania naprawcze w związku z występującymi sytuacjami kryzysowymi. Uchwalenie projektu ustawy zapewni wdrożenie programu pomocowego, zaakceptowanego przez KE, przewidzianego jako jeden z instrumentów programu Polityka Nowej Szansy” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Projekt trafił do Sejmu 26 marca 2020 r.

Nowe przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.