Skip to content

Ministerstwo Finansów wyjaśnia. Istnieje możliwość „dzielenia” faktury

Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Istnieje możliwość „dzielenia” faktury

Od 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Mechanizm ten polega na tym, że podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą:

  • kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury zapłacić na rachunek VAT,
     
  • całość albo część kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury zapłacić na rachunek bankowy albo na rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo rozliczyć w inny sposób.

Jednak od 1 listopada br. obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności zostały objęte faktury, których kwota należności ogółem przekracza 15.000 zł (lub jej równowartość), dokumentujące transakcje, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT (dotyczy m.in. usług budowlanych, sprzedaży złomu). W takich przypadkach sprzedawca (usługodawca) zobowiązany jest do oznaczenia faktury wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”. Oznacza to, że nawet gdy faktura będzie zawierała tylko jedną pozycję wymienioną w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, przykładowo na kwotę 500 zł, ale cała należność za fakturę (brutto) przekroczy 15.000 zł, sprzedawca ma obowiązek zamieszczenia na niej dopisku: „mechanizm podzielonej płatności”, a nabywca musi ją uregulować w systemie MPP. Jednak, aby uniknąć powstania solidarnej odpowiedzialności nabywcy za rozliczenie VAT, podatnik musiałby zapłacić całą kwotę z faktury.

W związku z tym powstało pytanie, czy w takim przypadku istniałaby możliwość podziału zakupu na dwie faktury. Na jednej z nich byłyby towary „wrażliwe”, a na drugiej pozostałe towary.

Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 17 października br. stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa wyjaśniło, że tak. Jak wskazano, określony w ustawie limit 15.000 zł dotyczy kwoty brutto wykazanej na fakturze. Jeżeli zatem podatnik kupi towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT na jedną fakturę i wartość wskazana w tej fakturze będzie niższa niż 15.000 zł, a towary spoza tego załącznika zostaną wymienione na drugiej fakturze – nie musi w takim przypadku stosować mechanizmu podzielonej płatności. Dodatkowo Ministerstwo Finansów podkreśliło, że MPP daje poczucie bezpieczeństwa transakcji i dochowania należytej staranności przez podatnika.