Skip to content

Tarcza antykryzysowa – rząd uruchomi nowe świadczenie postojowe

Tarcza antykryzysowa – rząd uruchomi nowe świadczenie postojowe

Rząd zamierza wprowadzić nowe świadczenie postojowe w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. (2080 zł). Wsparcie ma przysługiwać osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych, które mocno odczuły ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa. Co ważne, świadczenie nie będzie podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu. Projekt ustawy, który zakłada wdrożenie świadczenia, trafił już do Sejmu.

Obecnie firmy, które mają problemy np. z zatorami płatniczymi, mogą korzystać m.in. z odroczenia płatności składek, układu ratalnego czy umorzenia należności składek. Jak tłumaczy rząd, dotychczasowe rozwiązania będą w niektórych przypadkach niewystarczające w obliczu pandemii koronawirusa.

„Proponuje się jednorazową wypłatę dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, tzw. świadczenie postojowe. Świadczenie to przysługiwać będzie w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. (2080 zł). Świadczenie nie będzie podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu ze względu na jego socjalny charakter. Świadczenie będzie skierowane do ww. osób, jeśli nie posiadają one innego tytułu do ubezpieczeń społecznych” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z projektem nowej ustawy, prawo do świadczenia ma przysługiwać z tytułu przestoju ekonomicznego (wynikającego z wystąpienia zagrożenia epidemicznego), który trwał minimum 30 dni przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie. Warunkiem będzie to, że przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300 proc. prognozowanej miesięcznej płacy w 2020 r. (15 681 zł). Wypłatą świadczeń zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Szacuje się, że ze świadczenia skorzystać może ok. 50 proc. uprawnionych na działalności gospodarczej i 30 proc. na umowach cywilnoprawnych. W efekcie łączne skutki finansowe miałyby wynieść ok. 1,7 mld zł.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 26 marca 2020 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, ale część rozwiązań będzie obowiązywać z mocą wsteczną.