Od stycznia mały ZUS dla większej ilości firm.

Od stycznia mały ZUS dla większej ilości firm?

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który dotyczy tzw. małego ZUS-u plus. Na zmianach skorzystać ma ponad 300 tys. małych przedsiębiorców. Projektodawcy szacują, że w praktyce właściciele firm zaoszczędzą średnio po kilkaset złotych miesięcznie.

Mały ZUS plus będzie skierowany zarówno do przedsiębiorców rozpoczynających działalność, jak i tych już ją prowadzących. Zgodnie z projektem, przedsiębiorca będzie mógł płacić obniżone – liczone proporcjonalnie do dochodów – składki na ubezpieczenia społeczne.

„Aby skorzystać z małego ZUS-u plus w 2020 r., trzeba będzie wykazać roczny przychód za 2019 r. nie przekraczający 120 tys. zł. Jest to niemal dwukrotne podniesienie progu w stosunku do mijającego roku. Obniżoną składkę będzie można opłacać maksymalnie przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat prowadzenia działalności. Po tym okresie z ulgi będzie można skorzystać ponownie. Mały ZUS plus będzie rozwiązaniem dobrowolnym” – tłumaczy rząd.

Podatnicy zainteresowani taką formułą płacenia składek będą musieli to zgłosić do końca stycznia danego roku. Obecnie jest to 7 dni, licząc od 1 stycznia. Zmiany mają kosztować państwo w sumie ok. 1,3 mld zł rocznie.

– Każde działanie ustawodawcy liberalizujące dotychczasowe obciążenia jest pozytywne. Proponowane zmiany obniżą składki przedsiębiorcom, którzy już obecnie korzystają z małego ZUS-u – jak wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy ok. 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców, co w realiach obecnego systemu fiskalnego należy postrzegać, jako krok w dobrym kierunku – komentuje ekspert Business Centre Club, dr Jacek Matarewicz.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany w Ministerstwie Rozwoju – projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt został przyjęty przez rząd 21 listopada 2019 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Źródło: https://www.podatki.biz/artykuly/od-stycznia-maly-zus-dla-wiekszej-ilosci-firm_16_42739.htm?idDzialu=16&idArtykulu=42739