Skip to content

10 działań antykryzysowych dla firm w związku z nowymi obostrzeniami

  1. Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami. Chodzi o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu 2019 r. Rozwiązanie to będzie adresowane dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
  2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR. „Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30 proc.”
  3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla dużych firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty).
  4. Zostanie zmieniona zasada liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r., zgodnie z pierwotnym kształtem programu. Zapowiedziano wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP. To rozwiązanie jest adresowane do dużych firm, dużych MŚP i dotyczy wszystkich branż.
  5. Pożyczki długoterminowe z gwarancją dla wszystkich branż oraz tych objętych restrykcjami sanitarnymi. „Kontynuacja gwarancji de minimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z Komisją Europejską możliwości w dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami”.
  6. Dofinansowanie zatrudnienia we wszystkich branżach. Tutaj następuje kontynuacja dopłat do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.
  7. Przedłużenie postojowego dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi, następne zakłada zwolnienie ze składek ZUS także dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
  8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach dotacji na biznes. W tym przypadku rośnie m.in. kwota dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia. Rozwiązanie to adresowane jest do branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
  9. Polityka drugiej szansy – to dziewiąte działanie, które przewidziane jest dla przedsiębiorstwa w restrukturyzacji. Zakłada ono dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw.
  10. Dofinansowanie leasingu dla branży transportowej. W tym przypadku ma nastąpić pokrycie kosztów leasingu przez ARP.