Usługi księgowe

Księgowość to nie tylko spełnienie obowiązku prowadzenia rachunkowości firmy. Jest ona także zasadniczym elementem zarządzania. Dlatego wraz z usługą rzetelnego zapisu procesów księgowych Twojej firmy, dajesz sobie możliwość podjęcia najefektywniejszych decyzji biznesowych.

Nasze usługi

 1. Prowadzenie ksiąg handlowych (dużej księgowości),  księgi przychodów i rozchodów (małej księgowości) oraz ryczałtu ewidencjonowanego
 2. Reprezentowanie firmy w Urzędzie Skarbowym i ZUS, w tym dostarczanie deklaracji miesięcznych do wyżej wymienionych urzędów
 3. Rozliczenia roczne
 4. Analizy i sprawozdania finansowe
 5. Wsparcie przy zakładaniu firmy
 6. Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
 7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia

 

Ogólne prawo podatkowe ulega ciągłym zmianom. Nasi pracownicy poddają te zmiany dogłębnej analizie, w celu poznania ich wpływu na Twoje przedsiębiorstwo.

Nasze usługi zawierają:

 1. Indywidualne rozliczenia podatku dochodowego
 2. Rozliczenia podatku VAT
 3. Rozliczenia ryczałtów
 4. Optymalizacja formy opodatkowania firmy
 5. Wybranie najbardziej optymalnej formy prawnej dla prowadzonej działalności opodatkowania