Usługi kadrowo-płacowe

Usługi kadrowo-płacowe

Wymagania dotyczące zarządzania firmą stają się coraz bardziej rozległe. Dlatego przywiązujemy najwyższą wagę do rzetelnej obsługi kadrowo-płacowej naszych klientów. Oferujemy pomoc przy wypełnianiu m.in. rozliczeń, ewidencji, raportów, deklaracji, umów i dostarczaniu ich do urzędów.

Nasze usługi

  1. Naliczanie wynagrodzeń pracowników wraz ze sporządzaniem list płac
  2. Wypełnianie i dostarczanie deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników
  3. Wypełnianie i dostarczanie dokumentów zgłoszenia nowych pracowników do ZUS
  4. Sporządzanie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
  5. Sporządzanie raportów wynagrodzeń do analizy
  6. Wypełnianie rozliczeń rocznych pracowników